No requereix especial atenció pel que fa al clima.   -   No hi ha Alarmes

 

 

Note: trends not available since weather station not yet specified.